Pejzaż doświadczony

Celem mojej sztuki jest zapisanie własnych doświadczeń krajobrazu, dostrzeżonych w nim procesów i zjawisk, a następnie przełożenie ich na język malarski w taki sposób, by oglądający moje obrazy przynajmniej w jakimś stopniu ich doznał. Zamysłem jest takie ukazanie poruszających mnie widoków, by wywołać u odbiorcy pewien rezonans, uruchomić jego osobiste przeżycia, zaktywizować jego zmysły. W pejzażu interesują mnie takie zagadnienia malarskie jak światło, dystans, monumentalność, granica światła i cienia, doświadczenia związane ze zmysłami równowagi i dotyku, a także procesy, rytmy i ruch.